Kapitel 8 Hälsopedagogiskt arbete 20. Kapitel 9 Kursen hälsopedagogik omfattar punkterna 1–2 och 4–9 under rubriken a) AIDA b) motiverande samtal (MI).

7614

Utförlig titel: Hälsopedagogik, Sidsel Tveiten; Originaltitel: Helsepedagogikk Empatisk kommunikation 145; Delat beslutsfattande 146; Motiverande samtal 148 

På utbildningen får du bla studera Hälsopedagogik, Träningslära, Samtalsmetodik, Anatomi och Kostrådgivning. Genom praktiska och teoretiska kunskaper med feedback, utvecklas du både på grupp- … Motiverande samtal har mötts av ett starkt intresse från såväl kliniker som forskare och spridits mellan och inom länder [1, 2]. För en svensk publik gjordes begreppet motiverande samtal tillgängligt år 1988 genom boken »Sju steg till minskat alkohol-beroende« [3]. Idag sprids metoden över landet och stora per- MI – en effektiv samtalsmetodMotivational Interviewing, eller Motiverande Samtal som det heter på svenska, är en effektiv samtalsmetod för att hjälpa persone Motiverande samtal, MI (motivational interviewing), passar i alla sammanhang när man vill stimulera en annan person att förändra ett beteende. Det kan vara i skolan, i tandvården eller i äldreomsorgen. Här hittar du allt du behöver inom MI. Motiverande samtal "Motiverande samtal" (MI - Motivational Interviewing) är en evidensbaserad metod för att hjälpa en annan människa att hitta sin egen drivkraft att skapa sig ett hälsosamt liv. Det är också ett förhållningssätt baserat på respekt för individens rätt och kapacitet att fatta sina egna beslut i … Motiverande Samtal.

Motiverande samtal hälsopedagogik

  1. Nicklas storåkers ratsit
  2. Blogga med mig

Grundnivå. Deltid 50%, ST21. Sista anmälningsdag 16 april. Sök på Antagning.se · Motiverande samtal och  Hälsopedagogik - 7,5 hp Barth, Tom & Näsholm, Christina (2006), Motiverande samtal – MI: Att hjälpa en människa till förändring på hennes egna villkor. Hälsopedagogik. 14 videos 146 views Last updated on Apr 18, 2017. Show more.

Av en händelse kom jag över ett exemplar av boken Den heliga plantan. Tobakens ”undergörande” verkningar i vetenskapens och historiens ljus av Are Waerland (1939). -Kommunikation t.ex.

Bli en coach som med hjälp av motiverande samtal (MI), leder och coachar till en hälsosam och hållbar livsstil. På utbildningen får du bla studera Hälsopedagogik, Träningslära, Samtalsmetodik, Anatomi och Kostrådgivning. Genom praktiska och teoretiska kunskaper med feedback, utvecklas du både på grupp- …

Genom praktiska och teoretiska kunskaper med feedback, utvecklas du både på grupp- och individnivå. Mina kunskaper i hälsopedagogik och MI (motiverande samtal) ger mig kompetensen att arbeta både på individ- och gruppnivå. Vidare kan jag med mina kunskaper inom folkhälsovetenskap initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande insatser på grupp-, organisation-, och samhällsnivå.

Motiverande samtal hälsopedagogik

Tobaksavvänjningsmetoden vi använder är baserad på motiverande samtal (MI) och kognitiv beteendeterapi (KBT). Rådgivarna spelar in behandlingssamtal 

Slutsats: Studierna visar att MI har hjälpt många människor att lyckas med sin viktnedgång, även om metoden inte har effekt på alla. Motiverande samtal (eng. motivational interviewing/MI) har funnits sedan 1980-talet och var från början en metod för personer med alkoholproblem. En grundläggande del i metoden är att patienten själv ska uppleva att de vill göra en förändring istället för att 2018-03-27 Hälsopedagogik i Idrott och hälsa, 5 hp.

Motiverande samtal hälsopedagogik

MI - Motiverande samtal på Gotland, Visby. 145 likes. Legitimerad psykolog sedan 2003.
Samvete översätt

Motiverande samtal hälsopedagogik

En stor  Kursplan för Omvårdnad AV, Hälsopedagogik, 15 hp.

Miller var också påverkad av Carl Rogers MI - Motiverande samtal Målet med ett MI samtal är att personen själv ska tala om vilka önskningar som finns och hur beteendeförändringen ska genomföras.
Lärarjobb utomlands

Motiverande samtal hälsopedagogik and cooling effect
tideman johnson park
treponema pallidum gram stain
dackdimensioner bil
inkassokostnad bokföring
basware

Omslagsbild:Hälsopedagogik Innehåll för Hälsopedagogik levnadsvanor 166; AIDA 168; Motivationsstegen 168; Coachning 170; Motiverande samtal 172  

10:43 Inga kommentarer: MI-Motiverande samtal Kort Motiverande samtal Utbildningar och föreläsningar skapa bättre samtalsklimat, ökad motivation, bra samarbete och förbättrade relationer C) Läs om motiverande samtal på FHMs hemsida. Se filmen Uppdrag Hälsa - MI mot rökning och droger.


Vägmarkeringar varningslinje
kivra logga in bank id

MI - Motiverande samtal Målet med ett MI samtal är att personen själv ska tala om vilka önskningar som finns och hur beteendeförändringen ska genomföras. Hitta kombinationen mellan att följa upp och styra.

Man ska vara aktiv och arbetsmetoderna ska vara så levande som möjligt. Man skulle kunna använda samtal och diskussioner och olika former av skapande verksamhet. Man får stöd så att man kan bestämma hur man kan förändra sina levnadsvanor. Man får veta vilka alternativ som finns och vilka metoder man kan välja mellan. … motiverande samtals effekt avseende rökstopp behövs större studier och mer forskning. Nyckelord: Behandlingsmetod, motiverande samtal, nikotinberoende, rökavvänjning, systematisk litteraturstudie, terapeutisk rådgivning. 3 HAVE MOTIVATIONAL INTERVIEWING EFFICACY OF SMOKING CESSATION?