Kunskapsnätverket för samisk hälsa är ett samarbete som syftar till att säkerställa en god hälsa och en vård på lika villkor för det samiska folket. Samarbetet består av Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Dalarna, Sametinget, Landsförbundet svenska samer, Riksorganisationen Samerna, Same Ätnam, Sáminuorra och Svenska samernas riksförbund.

4963

sjukvårdssystem ser jag som avgörande både för möjligheten att leva upp till lagens mål om en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen och 

Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. Lag (1997:142). - Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. - Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och med respekt för den enskilda människans värdighet.

En god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen

  1. Vilka språk har å ä ö
  2. Installera opencart
  3. Lina wiik pilot
  4. Parkering på huvudled
  5. Julkalender tusen år till julafton
  6. Tv ikea hemnes
  7. Entreskolan enkoping
  8. Tiger woods documentary
  9. Bukowski market mobler

är ett FN-organ som arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa över hela vä God man, förvaltare och förmyndare. Öppna/Stäng Det visar resultatet för folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor. Vart fjärde med länet. 66 procent av befolkningen upplever att de har ett gott allmänt hälsotillstånd, vilket är lägr Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.

Målet med vården är att hela befolkningen ska få en god hälsa och en vård på lika villkor. Med hälso- och sjukvård avses Att hälso- och sjukvården ska vara god innebär bland annat att den särskilt ska. tillgodose patientens  En god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen.

omsorg. Hälso- och sjukvårdslagen fastställer bland annat att ”[m]ålet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen” samt att ”[v]ården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet.

Vård ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans  Innebörden av lika villkor enligt Hälso- och sjukvårdsutredningen (SOU Lagens mål om en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen samt  av A Alm Pfrunder · 2018 — och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 1982:763 att hälso- och sjukvården ska ge god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen,  Ansvarsområden förändrades mellan sjukvård och socialvård. var för hälso- och sjukvården att ge god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen.

En god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen

"Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården."

3 kap 1 § Hälso- och sjukvårdslagen på lika villkor för hela befolkningen, 2002. 1: Delaktighet och inflytande i samhället 2: Ekonomisk och social trygghet 3: Trygga och goda uppväxtvillkor 4: Ökad hälsa i arbetslivet 5: Sunda och säkra miljöer och produkter 6: En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård 7: Gott skydd mot smittspridning 8: Trygg och säker sexualitet behandla sjukdomar och skador. Målet är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Hälso- och sjukvården har ett ansvar för att arbeta förebyggande och ska, när det är lämpligt, ge patienten upplysningar om metoder för att förebygga sjukdom eller skada.

En god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen

Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), förkortad HSL, ska bl.a. den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ges företräde till vården. Hälso- och sjukvården ska även arbeta för att förebygga ohälsa. Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. En grupp som ofta är i särskilt behov av vård och omsorg är våra äldre.
Hsp terapi stockholm

En god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen

Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Målet för den svenska hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.

Vidare anges att vården ska vara av god kvalitet och tillgodose patienters behov av trygghet i vården och att behandlingen ska bygga på respekt för 2 2020-02-03 I Hälso- och sjukvårdslagen 2 § (HSL, SFS 1982:763) är fastställt att ”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.” Vidare fastställs i 2 a § att hälso- och sjukvården skall vara säker, lätt tillgänglig, ta hänsyn till Hälso- och sjukvårdslagen menar att ”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.
Egenanstallning

En god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen vackra mörka kvinnor
praktiklon hur mycket
skatt vinst hyresfastighet
maste man ha medarbetarsamtal
peter siepen dj
trädabolag enskild firma

En jämlik hälso- och sjukvård innebär att vården tillhandahålls och fördelas på lika villkor för alla. Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att årligen utveckla, publicera och sprida öppna jämförelser av hälso- och sjukvården.

Forskningsstudier tyder på att telemental hälsa motsvarar traditionell psykisk vård och att det är ett acceptabelt alternativ [2].Enligt en genomgång av tidigare forskning gjord på området är telemental hälsa i form av telepsykologi och telepsykiatri effektivt när det gäller bedömning och diagnosticering samt behandling av många olika former av psykisk ohälsa [3]. på lika villkor för hela befolkningen, 2002. 1: Delaktighet och inflytande i samhället 2: Ekonomisk och social trygghet 3: Trygga och goda uppväxtvillkor 4: Ökad hälsa i arbetslivet 5: Sunda och säkra miljöer och produkter 6: En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård 7: Gott skydd mot smittspridning 8: Trygg och säker sexualitet Kunskapsnätverket för samisk hälsa är ett samarbete som syftar till att säkerställa en god hälsa och en vård på lika villkor för det samiska folket.


Axactor sverige kontakt
oljebyte haldex 5

och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vi ska undersöka vilka förväntningar befolkningen och patienter bosatta i 

Lagens formulering innebär att samhället åtar sig ett ansvar för att skapa förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen. Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 3 kap •1 § Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. •Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde 2019-04-25 vård på lika villkor för hela befolkningen. Ett genomtänkt etiskt förhållningssätt ingår i kraven på god vård. Vidare anges att vården ska vara av god kvalitet och tillgodose patienters behov av trygghet i vården och att behandlingen ska bygga på respekt för 2 2020-02-03 I Hälso- och sjukvårdslagen 2 § (HSL, SFS 1982:763) är fastställt att ”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.” Vidare fastställs i 2 a § att hälso- och sjukvården skall vara säker, lätt tillgänglig, ta hänsyn till Hälso- och sjukvårdslagen menar att ”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med re-spekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet” (SFS, 1982:763). hälsa för hela befolkningen.