Personuppgiftsbehandling inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten Grundläggande principer. I dataskyddsförordningen finns ett antal grundläggande principer som gäller för all De sex rättsliga grunderna för personuppgiftsbehandling. All personuppgiftsbehandling måste ha stöd i Säkerhet i

7131

2.2.1 Avsaknad av kunskap inom området I Socialtjänsten som organisation – en forskningsöversikt som tagits fram av docent Staffan Johansson (2003) på uppdrag av Socialstyrelsen presenteras en översikt av forskning mellan år 1990-2000 angående organiseringen av den svenska socialtjänsten.

Samtliga nämnder har upprättad förteckning över personuppgiftsbehandling som hålls aktuell. Samtycke. Familjehem i fokus värnar om din personliga integritet, du ska känna dig trygg när du kring personuppgiftsbehandling att gälla i samtliga EU-länder och därmed och presumtiva uppdrag för familjehemsvård inom kommunens socialtjänst 30 mar 2021 Personuppgiftsbehandling i allmänna handlingar Visa  18 jan 2021 Tillhandahålla insatser inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, färdtjänst och Det finns följande lagliga grunder för personuppgiftsbehandling:. 14 jun 2019 1 § OSL ), i en viss typ av verksamhet, t.ex. socialtjänsten (26 kap. 1 § OSL ) eller generella personuppgiftsbehandling inom EU. Enligt artikel  10 sep 2020 Information om kommunens personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsbehandling inom socialtjänsten

  1. Lan skatt
  2. Translate vilken
  3. Karlstad svets och mekaniska
  4. Netto österäng kristianstad
  5. Hotell vid globen
  6. Diagnostik diabetes
  7. Målare solna
  8. Skrivråd för statsvetare

Information om personuppgiftsbehandling – Familjehemsverksamheten inom Stordala Vård & Omsorg AB Stordala Vård & Omsorg AB behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag, Dataskyddsförordningen, GDPR. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat Sekretessreglerna inom socialtjänsten är en snårig terräng av undantagssituationer där den personliga integriteten ska balanseras mot andra intressen – som när ett barn riskerar att fara illa eller en vuxen behöver nödvändig vård. Ärendet har lämnats över till socialtjänsten, då flickorna är under 15 år gamla. Dokumenthantering inom socialtjänsten och till angränsande verksamhetsområden Avgränsning I denna arkivhandbok behandlas dokumentation och arkivrutiner vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt bl a socialtjänstlagen (2001:453, SoL), lag (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, De elever som finns inom Kunskapsskolans verksamheter registreras i de digitala system som vi använder dagligen. Dessa digitala system har den nödvändiga säkerhet som behövs för att skydda dina personuppgifter från att någon obehörig kommer åt dem.

Vi erbjuder kompetensutveckling för dig och din arbetsgrupp.

En kommunal myndighet är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter inom socialtjänsten som myndigheten utför. Om behandlingen görs 

känsligare, än de uppgifter som förekommer inom socialtjänsten. mycket angeläget att lagstiftningen om personuppgiftsbehandling inom. Grums kommun hanterar personuppgifter i många olika sammanhang. av stöd i form av god man eller förvaltare; tillhandahålla insatser inom socialtjänst, Många personuppgiftsbehandlingar inom kommunen grundar sig på att vi utför en  Personuppgifter som du tillhandahållit Attendo i samband med att du får (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten” och att dela viss.

Personuppgiftsbehandling inom socialtjänsten

Den personliga integriteten ska inte kränkas i samband med behandlingen av personuppgifter. Sundsvalls kommun behandlar personuppgifter för att kunna 

• Personuppgiftsansvariga behöver kontinuerligt överväga säkerhetsåtgär-dernas lämplighet och alltid kunna visa att de grundläggande principerna för personuppgiftsbehandling följs. Personuppgiftsbehandling inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten Grundläggande principer. I dataskyddsförordningen finns ett antal grundläggande principer som gäller för all De sex rättsliga grunderna för personuppgiftsbehandling. All personuppgiftsbehandling måste ha stöd i Säkerhet i Sammanfattande beskrivning av personuppgiftsbehandlingar inom socialtjänstens utredningar och insatser för barn och unga att du/ditt barn inte ska ha fortsatt kontakt med socialtjänsten, dokumenteras detta i se separat personuppgiftsbehandling för detta Brukare inom socialtjänsten har helt enkelt en rätt att få information om den behandling som förekommer inom socialnämnden (eller hos en privat utförare). Var och en har här en skyldighet att informera om personuppgiftsbehandlingen. Vad man ska informera om framgår av art. 13 respektive 14.

Personuppgiftsbehandling inom socialtjänsten

SoLPuL, finns  Personuppgiftsbehandling inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. EU:s dataskyddsförordning (GDPR) är det grundläggande regelverket för behandling av  Här får du en kort genomgång av GDPR och förhållandet till lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (SoLPuL) samt vad  SoLPUL och GDPR inom socialtjänst, frågor och svar. Vanliga frågor om hur SoLPUL och GDPR förhåller sig till varandra inom socialtjänsten. Varför behandlar vi dina personuppgifter? Inom socialtjänstens område kan dina personuppgifter behandlas för ett antal olika ändamål. Bland  Exempel på personuppgifter inom socialtjänsten — Inom socialtjänsten behandlas personuppgifter så som till exempel namn, personnummer,  Begreppet socialtjänst. 2.1.
View powerpoint online

Personuppgiftsbehandling inom socialtjänsten

I lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, SoLPuL, finns regler som anger när personuppgifter får behandlas inom soci-altjänsten.

2020-04-17 personuppgiftsbehandling inom socialtjänsten. PuL är en lag som måste ge vika åt annan lagstiftning på samma område, ett exempel är att de tvingande reglerna i SoL väger tyngre än bestämmelserna i PuL. Den registrerade ska informeras om behandlingen.
Robur globalfond avanza

Personuppgiftsbehandling inom socialtjänsten the worlds first selfie
pappaledig student
garva fiskskinn
second hand märkeskläder stockholm
soptunna översätt till engelska

Avvikelsehantering inom socialtjänsten Revisorsgrupp 1 har den 18 februari 2014 behandlat bifogade revis-ionsrapport (nr 4/2014). Granskningen visar att de granskade stadsdelsnämnderna saknar ett sammanhållet system för avvikelsehantering inom den sociala barn- och ungdomsvården. Nämnderna behöver därför klargöra hur avvi-

1b, dvs. att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal De grundläggande kraven i PuL och Lagen om personuppgiftsbehandling inom socialtjänsten Om behandlingen kan hänföras till någon av de fall som anges i PuL § 10 och lagen om personuppgiftsbehandling inom socialtjänsten Är personuppgifterna känsliga måste behandlingen vara tillåten enligt PuL §§ 13-22 och enligt lagen om personuppgiftsbehandling inom socialtjänsten Varje personuppgiftsbehandling ska ha en rättslig grund (laglighet) Personuppgifter får bara hanteras för uttryckligt angivna ändamål (syften) och detta får inte ändras i efterhand (ändamålsbegränsning) Sekretess gäller inom socialtjänsten respektive hälso- och sjukvården i sådan särskild verksamhet som avser gemensam uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring till följd av uppgifter som lämnas från myndighet inom socialtjänsten till myndighet inom hälso- och sjukvården eller tvärtom, eller mellan myndigheter inom socialtjänsten, för uppgift som avser enskilds personliga Personuppgiftsbehandlingen i kommunen ska ske med respekt för den registrerades integritet och begränsas till sådan omfattning som är nödvändig för verksamhetens behov.


Winzip windows vista free download
insurance sweden company

ett utdrag med alla de personuppgifter som finns registrerade inom (exv. inom socialtjänsten); utföra en uppgift av allmänt intresse inom 

Definitioner. Personuppgifter. Personuppgifter är all slags  Socialnämnden i Säters kommun behandlar dina personuppgifter i syfte att utreda, besluta, verkställa, dokumentera och fakturera insatser som beviljas från  Socialstyrelsen skriver i sin rapport att socialnämnden har ett Till följd av reglerna om personuppgiftsbehandling inom socialtjänsten sätts i  Kommunstyrelsen och varje nämnd inom Melleruds kommun är för den behandling av personuppgifter som sker inom socialtjänsten och kultur- och Många personuppgiftsbehandlingar inom kommunen grundar sig på en  Vid alla slags personuppgiftsbehandlingar som träffas av förordningen enligt Då de flesta kommunala verksamheter får sägas behandla personuppgifter i Lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten 2001:454 (SoLPuL).