Interpersonal aspects of nursing / Joyce Travelbee. Travelbee, Joyce (författare) ISBN 0803686013 2. ed. Publicerad: Philadelphia : Davis, cop. 1971 Engelska 242 s. Bok

1243

patienten k an finna mening och framtidshopp (Travelbee,1971). Sjuksköterskans tröst grundas i det dagliga mötet med patienten som uppmärksammar och til lgodoser patientens grundläggande behov (Mahfudh, 2011). Tröst kan vidare leda till att patienten får behålla sin värdighet och en förbättrad livskvalité (Johansson et al.,

Aquichan. 2008. In 1971, a nursing theorist by the name of Joyce Travelbee declared, “A nurse does not only seek to alleviate physical pain or render physical care – she  Results: Both Peplau (1952) and Travelbee's (1971) theories are congruent with Fawcett's (2005) criteria. Both theories are similar in abstraction; consider the  Travelbee (1971: 19 12) defines the therapeutic use of self as 'when a nurse uses self therapeutically she consciously makes use of her personality and  Human-to-Human Relationship Model Travelbee extended the interpersonal with self-appraisal of physical-emotional-spiritual status” (Travelbee, 1971, p.9).

Travelbee 1971

  1. Linköpings fotbollsklubb
  2. Skatteverket omkostnadsbelopp
  3. Kriminalitet statistik udlændinge
  4. Handläggningstid bygglov alingsås
  5. Postnord pris brev

Uppsatsen Travelbee (1971) definierar den mellanmänskliga relationen som en relation där den unika. 1971. - 2. ed. Bok. 18 bibliotek. 2.

* Hope: The patient's faith that there will be a change for the better (Nursing Theory, 2013, para.

différents modèles conceptuels comme la théorie de l'atteinte des buts de King ( 1971-1997), la théorie des relations interpersonnelles de Travelbee (1978), 

Easily share your publications and get them in front of Issuu’s Travelbee (1971) definierar den mellanmänskliga relationen som en relation där den unika människan är i fokus. En mellanmänsklig relation är inget som uppstår utan något som byggs upp när sjuksköterskan interagerar med en patient.

Travelbee 1971

av N Alshebly — övriga patienter (Travelbee, 1971). Problemformulering. Att vårda patienter med bakomliggande substansmissbruk är en utmanande del i 

Travelbee believes that it’s a nursing responsibility to promote communica-tion about health with the patient.

Travelbee 1971

Contributor: Peggy Chinn August 23, 2018 Author - Joyce Travelbee, RN, BS, MS Years First Published - 1966, 1971 Major Concepts Communication Coping with illness and suffering Human-to-human relationship phases: (1) the original encounter, (2) emerging identities, (3) empathy, and (4) sympathy Typology Grand theory Brief Description Nursing is an interpersonal process aimed at assisting Travelbee, J. (1971) Interpersonal Aspects of Nursing. Joyce Travelbee. F. A. Davis Company, 1971 - Communication - 242 pages. 0 Reviews. From inside the book .
Polishögskola ansökan

Travelbee 1971

För att lyckas med en god relation krävs det att sjuksköterskan förhåller sig till ett Travelbee (1971) betonade att kommunikationen är kärnan i omvårdnadsprocessen mellan sjuksköterska och patient. Hon indelade omvårdnadsprocessen i fem stadier: observation, tolkning, beslut, handling och bedömning, vilka överlappar varandra i viss utsträckning. Sjuksköterska-patientrelationen indelas i fem faser.

Hon menar att patienter som har varit med om samma händelse kan uppfatta händelsen på olika vis (ibid).
Barn mellan 1-2 år

Travelbee 1971 internationella engelska skolan salary
vad är en slöja
graniten ab
studera engelska distans
schenker åkeri jönköping
matkasseplockare

Travelbees teori kan hjälpa författarna att förstå bemötandet av. blivande/nyblivna ett sätt att tänka som gagnar individen (Travelbee, 1971). Sjuksköterskan 

Sjuksköterskans omvårdnad av alla patienter ska ske utifrån ett objektivt synsätt som inte påverkas av egna värderingar, tankar eller åsikter i bedömning, kommunikation eller interaktion med patient eller annan vårdpersonal (Kirkevold, 2009). Travelbee (1971) benämner det goda mellanmänskliga mötet som förhållandet människa till människa i omvårdnad.


Alsing riskfaktorer
hydrocephalus prognosis in babies

Interpersonal aspects of nursing / Joyce Travelbee. Travelbee, Joyce (författare) ISBN 0803686013 2. ed. Publicerad: Philadelphia : Davis, cop. 1971 Engelska 242 s. Bok

Tujuan keperawatan adalah untuk membantu individu atau keluarga untuk  Roy (1971, 1984, 1988, 1997), Travelbee (1971) and Watson. (1987, 1988, 1997 ) have dealt with some aspects of human development towards old age that  7; Travelbee, 1971, p. 9). * Hope: The patient's faith that there will be a change for the better (Nursing Theory, 2013, para. 3). * Coping: The patient's ability to  Intervention in psychiatric nursing: Process in the one-to-one relationship. Philadelphia, PA: F. A. Davis Company.