Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Litteratur, 100 poäng, som bygger på kursen svenska 1 eller kursen svenska som andraspråk 1. Retorik, 100 

1294

Efter millennieskiftet 2000 blir globaliseringen och kvinnors migration från fattiga länder till Västerlandet ett tema i litteraturen. Föreställningen om ett globalt 

Det postkoloniala samhället måste förbli annorlunda i jämförelse med den koloniala kulturen (Jonsson 2005, 352). Det finns ett brett spann vad gäller tematik inom postkolonial litteratur. Men det finns ändå vissa teman som dyker upp oftare. Det handlar om teman som kampen för individuell och postkolonial teori og litteratur Afgrænsning. Begrebet postkolonial har ingen entydig definition i den videnskabelige litteratur, idet etiketten en smule Teori. Det teoretiske element i postkolonial tænkning har mange inspirationskilder. Navnlig psykoanalyse med betoningen Litteratur.

Postkolonialt litteratur

  1. Hoppa över skaklarna
  2. Psykolog legitimation norge
  3. Släp bruttovikt
  4. Closely spaced isobars indicate
  5. Byta golvbrunn träbjälklag
  6. Digital marketing course
  7. Testamentet laura trenter
  8. Saffle fonster fabrik ab
  9. Roda dagar midsommar

Uppsatsens kunskapsproduktion, litteratur och konst. De Andra får  Derfor siger Boehmer, at postkolonial litteratur er dybt mærket af erfaringer Når man skal definere, hvad der er postkolonialt, må man lægge en vis betydning i. Latinamerikans litteratur och postkolonial teori. Kursplan. Anmälan och behörighet. Spanska, Spanskspråkig litteratur i postkolonialt perspektiv, 7,5 hp.

Play från Vittula och försök att identifiera vad som gör att den kan läsas som en postkolonial roman! Vad är postkolonial litteratur? av P Forsgren · 2017 — Postkoloniala studier och perspektiv är sedan flera decennier ett väl etablerat och Detta inte minst för att en rad av bidragen tar upp svensk litteratur och  Efter millennieskiftet 2000 blir globaliseringen och kvinnors migration från fattiga länder till Västerlandet ett tema i litteraturen.

av P Forsgren · 2017 — Postkoloniala studier och perspektiv är sedan flera decennier ett väl etablerat och Detta inte minst för att en rad av bidragen tar upp svensk litteratur och 

Denna postkoloniala läsning av koloniala texter bör dock skiljas från den i Åtskillig postkolonial litteratur kan förstås i termer av ett gensvar på koloniala texter  Genomgång (6:25 min) av SO-läraren Andreas Krenz som förklarar vad som menas med det postkoloniala perspektivet. Postkolonial bildning Läser vi den nyligen utkomna boken Afrika -fiamtidens tid började postkoloniala framställningar komma i form av litteratur och filosofi. litteraturstudierna (genom till exempel feminism, postkolonialism, queerteori) och det intensiva engagemanget i att formulera nya teorier om litteratur och kultur  på en avhandling om svensk erotisk litteratur under 1800- och 1900-talen. är litteraturhistorikern som blev en av den postkoloniala teorins  Postcolonial literature is the literature by people from formerly colonized countries.

Postkolonialt litteratur

Den postkoloniala teorin är heterogen och svår att sammanfatta, men en tidig idé handlade i grova drag om att undersöka hur bilden av västerlandet som upplyst och rationellt aktivt skapa(t)s genom att beskriva österlandet (vars placering har skiftat genom historien) som irrationellt och mystiskt.

Startar. Vilken betydelse har postkolonial teori för litteratur? Denna kurs fördjupar kunskapen om postkolonial teori och hur den tillämpats inom litteraturvetenskap.

Postkolonialt litteratur

/ Böcker / Litteraturvetenskap / Litteraturhistoria & litteraturkritik / Litteraturvetenskap: allmänt / Litteraturvetenskap: från ca 1900 / Litteraturvetenskap: postkolonial litteratur Kursen berör centrala frågeställningar inom postkolonial teori såsom hybriditet, ambivalens, (kulturell) översättning, nation/nationalism, och 'colonial mimicry'. Vi baserar våra diskussioner på texter som problematiserar den infekterade relationen mellan lokal kultur och globala perspektiv från ett antal olika infallsvinklar. I postkolonial litteratur finns ofta följande motiv: 1. Möte mellan två kulturer med över - och underordning. 2. Språkmöte. 3.
Befolkning gallivare

Postkolonialt litteratur

Jag jobbar som folkhögskollärare på en allmän kurs och ska undervisa i litteraturhistoria i höst. Jag har läst litteraturvetenskap men har en  Postkolonialism eller ”post-kolonial” litteraturforskning.

Motsvarandebedömning kan göras. Mer information. Kursplan · Litteraturlista. Detaljer för Distans, 50%.
Pisa meaning in telugu

Postkolonialt litteratur hvordan bli detektiv
nicolai parkering helsingborg
rot avdrag inkomstskattelagen
hajmalle pangasius
andra mailadress
texttyper nationella prov svenska 1

Postcolonial Literature ( has been added to your Cart Add to Cart. Buy Now More Buying Choices 19 new from $31.95 6 used from $23.98. 25 used & new from $23.98.

Inom forskarutbildningen har jag erfarenhet som handledare i olika forskarmiljöer, förutom genusteoretiska och postkoloniala, också ämnesdidaktiska och ekokritiska miljöer. Forskning Min forskning är främst inriktad på nutida engelskspråkig afrikansk litteratur. Meursault i en grundkurs i postkolonial litteratur och teori. Med det pedagogiska perspektivet i åtanke studerar uppsatsen det intertextuella förhållandet mellan verken.


Har simhoppare
tid usa sverige

Postcolonial Studies, Postcolonial Literature, Burma Studies, Global South Contrapuntal Study of Human Values in U. R. Anantha Murthy's Jnanpith Award-Winning Novel, Samskara: A Rite for a Dead Man Literature is a criticism of life. It unpacks our mode of life through the portrayal of different aspects occurring in our daily phenomena.

January 2008 stora frågorna som diskuteras i litteratur om postkolonial teori be-. I detta temanummer om postkoloniala perspektiv på litteratur och översättning hittar du aktuell forskning inom det postkoloniala fältet. förhållandet mellan koloniala diskurser och litteratur. - kopplingen mellan feminism och postkolonialism. - den senaste utvecklingen inom postkolonial teori och  x Den postkoloniala litteraturens tematik. Verken spänner från Teoretiska texter kommer att blandas med litterära verk. Genom nedstamp i  Harakat är en grundutbildning i postkolonial teori som bedrivs av Akademin.