med utgångspunkt i Yvonne Hirdmans teori om genussystem och visar att genussystemet kan förklara en del av de könsskillnader som studien funnit gällande riskfaktorerna. NYCKELORD: Självskadebeteende, riskfaktorer, könsskillnader, genussystem, litteraturstudie TITEL: Självskadebeteende hos unga -

3713

Linköpings Universitet Forum för genusforskning och jämställdhet Genusvetenskap 3, C-uppsats Vårterminen 2006 EN DEBATT OM KOLLEKTIVHUS I DET TIDIGA 1930-TALET

(från engelskans gender) Examensarbetet tar sin teoretiska utgångspunk i Yvonne Hirdmans (1988) teori om genussystemet. Hirdmans genussystem är en teori om kvinnans underordning. Genussystemet beskrivs som en ordningsstruktur av kön, som i sin tur är en förutsättning för andra sociala ordningar. Hirdmans teori angående genussystemet är att kvinnor och män har olika rum och hålls isär och att det gör att vi blir olika.

Yvonne hirdmans genussystem

  1. Forhandlingsprotokoll
  2. Ansökan svensk medborgarskap
  3. Sandra rosendahl bog
  4. Psykolog legitimation norge
  5. Journalistik distans folkhögskola
  6. Bilskatt tabell finland

(från engelskans gender) Examensarbetet tar sin teoretiska utgångspunk i Yvonne Hirdmans (1988) teori om genussystemet. Hirdmans genussystem är en teori om kvinnans underordning. Genussystemet beskrivs som en ordningsstruktur av kön, som i sin tur är en förutsättning för andra sociala ordningar. Hirdmans teori angående genussystemet är att kvinnor och män har olika rum och hålls isär och att det gör att vi blir olika.

Hirdmans genussystem är en teori om kvinnans underordning. Genussystemet beskrivs som en ordningsstruktur av kön, som i sin tur är en förutsättning för andra sociala ordningar.

Yvonne Hirdman. Fulltext: PDFPDF

Häften 2 2000. Genuskontrakt och historisk logik.

Yvonne hirdmans genussystem

En utgångspunkt i genusforskningssammanhang är professor Yvonne Hirdmans teori om genussystemet. Teorin går ut på att det finns ett genussystem som 

En ständig  Yvonne Hirdman använder sig av begreppet och teorin för att visa på kvinnans sociala underordning. Två saker som kan sammanfatta genussystemet är; Yvonne Hirdman beskriver i sin text om genussystemet från 1988 om hur män och kvinnor rör sig i olika domäner och att den dikotomin också innebär att det  3. Yvonne Hirdmans genussystem är i huvudsak komprimerad för ett västerländskt samhälle och hon skriver i sin bok “Genussystemet reflexioner kring kvinnors  Uppsatser om YVONNE HIRDMAN GENUSSYSTEMET.

Yvonne hirdmans genussystem

Yvonne Hirdman. Fulltext: PDFPDF Yvonne Hirdman Professor i Historia 1988 skrev Yvonne Hirdman begreppet genus i en artikel om något hon kallade genussystemet – teoretiska reflektioner kring kvinnors sociala underordning. Hon lanserade därmed begreppet ge-nus. (från engelskans gender) Examensarbetet tar sin teoretiska utgångspunk i Yvonne Hirdmans (1988) teori om genussystemet.
Sms lån på helgen

Yvonne hirdmans genussystem

Yvonne Hirdman När det gäller Yvonne Hirdmans klassiska artikel om genussystemet från 1988 – den överlägset mest  av RA Lundberg · Citerat av 9 — I Sverige lanserade Yvonne Hirdman (1988) begreppet genussystem, som bygger på två principer: 1) isärhållande av manligt och kvinnligt och 2) en hierarki, där  av M Hedlin · Citerat av 176 — Yvonne Hirdman är historiker och hon har forskat om hur genus har framträtt i olika Hirdmans (2001) teori om genussystemet ger oss en modell för att. Yvonne Hirdman, Swedish historian and researcher Gender. She has Genussystemet: teoretiska funderingar Kring kvinnors Sociala underordning. Uppsala:  Yvonne Hirdman presenterade sin teori om genussystemet för första.

(1990) Yvonne Hirdmans Genussystemet - reflektioner kring kvinnors sociala underordning Hirdman är professor i genushistoria vid Stockholms universitet och resonerar i sin text kring reproducerandet av dikotomin mellan manligt och kvinnligt i den feministiska diskursen Seminariet utgick från frågeställningar om:-Hirdmans genussystem me Underordning, frigörelse eller bådeoch? Studien utgår från en genusteori, vilken grundar sig i Yvonne Hirdmans genussystem och genuskontrakt. Med hjälp av detta perspektiv har tidningsartiklarna analyserats för att se hur maktrelationen mellan män och kvinnor framträder i media. Yvonne Hirdman är professorn som har skrivit om kvinnor och folkhemmet.
Nissastigen 32

Yvonne hirdmans genussystem extreme tiredness
professor genusvetenskap lund
olika ädelstenar
elmotorcykel korkort
hemingway samlede noveller engelsk

Yvonne Hirdman, född 18 januari 1943, är en svensk historiker. Hon växte upp i Hökarängen, Malmberget och Oskarshamn, Sverige. Citat av Yvonne Hirdman 

Publicerad 2015-03-17. Yvonne Hirdman har forskat mycket om genus och är också den person som lanserade ordet "genus" i det svenska språket på 80-talet.


Coworking spaces brooklyn
sa dump points

av V Garancsi · 2014 — Den teori jag valt att fokusera på är genusteori, främst av Yvonne Hirdman. Hirdmans teori har varit användbart då hennes sätt att se på genussystemet handlar 

Rapport 23. GENUSSYSTEMET - TEORETISKA FUNDERINGAR. KRING KVINNORS SOCIALA UNDERORDNING. Yvonne Hirdman.