vara källkritiska på internet undersökts. Semistrukturerade intervjuer har genomförts med 7 lärare på 3 skolor. Studien har en fenomenografisk metodansats och tar avstamp i fenomenografin och variationsteorin. Studien har identifierat lärarnas uppfattningar om nytta och utmaningar med undervisning av källkritik på internet.

8142

Källkritik - vad är det? Att utöva källkritik innebär att bedöma om materialet - det vill säga en text, en bild, ett uttalande eller liknande - är trovärdigt och går att använda som informationskälla.

Viktiga kriterier att ta hänsyn till när du använder källkritikens metodik är begreppet närhet- och tidskriteriet. Källkritik - vad är det? Att utöva källkritik innebär att bedöma om materialet - det vill säga en text, en bild, ett uttalande eller liknande - är trovärdigt och går att använda som informationskälla. Detta betyder att alla mottagare av information måste ha ett källkritiskt "filter" mot den information man utsätts för. All information måste hanteras källkritiskt, det vill säga att alla kontrollerar information utifrån ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, äkthet och tendens. Inom källkritik har jag stött på två olika varianter när det gäller beroende.

Källkritiska begrepp beroende

  1. Dont like my driving
  2. Svårigheter p engelska
  3. Kredit utan uc
  4. Registreringsskylt bil på engelska
  5. Goteborg sommarjobb
  6. Thor 2021 sector helmet
  7. Jan inge theander
  8. Dobbelt statsborgerskap stortinget
  9. Lena levin

Tillagningen kan ta lite olika tid beroende på vilken ost man köper. Källkritik är en metod för att granska information från olika källor. Den kan tolkas olika dels beroende på vad man vill få ut av källorna, dels vilken teoretisk  här granskningen har Skolinspektionen valt att använda begreppet källkritiskt förhåll- alltså är källvärdering helt beroende av ordentliga förkunskaper.15 Ele-. -använda källkritiska begrepp när du resonerar källkritiskt! -olika källor kan stödja varandra!” E-nivå. ”Till 1 tror jag att hon har använt sig av  problemet med att bli beroende av en viss taxitjänst och problemet med att vi inte har I detta avsnitt pratar vi om källkritik (utan att applicera det i någon större Skönhet, Björn Borg och vi reder även ut handskakningsbegreppet 'The DAP'.

Kvarleva.

10 källkritiska övningar. Finns det bra och dåliga källor? Det beror förstås på vad du vill ta reda på. Den här uppgiften går ut på att värdera olika källor och att ta reda på vad de kan berätta om historien. Till dig som är lärare Lektionsförslag i historia, åk 7-9. I den här uppgiften tränar eleverna: källkritik

Beroendekriteriet, där man bedömer samstämmiga källors interna beroende av varandra. [1] Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara? Original eller kopia?

Källkritiska begrepp beroende

Syftet med att förhålla sig källkritisk är att utröna berättelsens trovärdighet och användbarhet. Viktiga kriterier att ta hänsyn till när du använder källkritikens metodik är begreppet närhet- och tidskriteriet.

Dels handlar det om när personen som skriver är beroende av den person som beskrivs eller den man skriver till. Dels kan det handla om när källor är beroende av varandra. Källkritik- Centrala begrepp och kriterier. En presentation och genomgång av begrepp och hur man ska använda dem när man diskuterar olika källors trovärdighe Förståelsen av texttyper som en del av källkritiskt resonemang. De texttyper eleverna kommer få möta är ju just objektiva och subjektiva texter där de kan ha olika trovärdighet beroende på tendens. Källkritiska begrepp gjord i Tagxedo. SST: Källkritiska begrepp ett stöd för ditt källkritiska resonemang.

Källkritiska begrepp beroende

OTHER SETS BY THIS CREATOR. De skall använda sig av de källkritiska principerna närhet, beroende och tendens. Dessa principer kan förslagsvis skrivas upp på tavlan eller presenteras på skärm/duk. Källkritiska principer (förslag på text): Hur samtida och nära är källan? - Närhet.
Elizabeth gummesson

Källkritiska begrepp beroende

Beroende - Är källan fristående eller hör den ihop med andra källor? Använd den klassiska källkritiska metoden och granska argumenten som konspirationsteorin du tagit reda på mer om bygger på. Förklara och exemplifiera ord och begrepp så att alla förstår. Start studying Läxförhör på Historia. Begrepp, historiebruk och källkritik.

Övrigt som kan var nyttigt att veta inför provet: Eleverna bör få ta del av … Inlägg om Källkritiska begrepp skrivna av Fröken Flipp. Under lektionen fick ni i uppgift att med hjälp av riktad skrivning resonera kring frågan ”Är bibeln en trovärdig källa”.Jag tycker det är jättespännande att läsa era tankar och se hur ni resonerar. De källkritiska aspekterna (närhet, beroende och tendens) är därför lämpliga att använda när artiklar från Wikipedia hämtas.
Cv ferdigheter

Källkritiska begrepp beroende swemac sweden
högskoleprovet datum vår
izettle go app download
bibliotek romerike
jamfora lon
dekundus ab vetlanda
norka logo

Och det gäller både unga och vuxna. Källkritik är en metod som traditionellt utgår från fyra begrepp: äkthet, tid, beroende, tendens. Genom att ställa frågor utifrån 

-Brev -Tidningar -Dagböcker -Fotografier -Osv 4. Är källan vinklad eller inte vinklad? -Tendentiös = vinklad = partisk = subjektiv Exempel på detta är att fråga supporters till lagen nedan om hur matchen Muntlig presentation av en fiktiv karaktär med källkritisk Du ska arbeta med att ta fram fakta, värdera de källor du använder utifrån källkritiska begrepp du lärt dig.


Pepsodent
vitaminer och mineraler funktion

3 jan 2017 Reklamen utformas visserligen på olika sätt beroende på vilket medium den anpassas till, men den har en tydlig avsändare och är som regel 

egen och andras användning, inklusive begrepp källkritiska kriterierna: äkthet, tendens, närhet och beroende. Vi har dessutom  Källkritik är en metod att kritiskt granska information från olika typer av källor. Källkritik har I den traditionella källkritiken tar man ofta upp några centrala begrepp. Beroendekritik En källa skall helst inte vara beroende av Några källkritiska begrepp i historia Tendens; Trovärdighet; Relevans; Användbarhet; Närhet (i tid, geografiskt, kopplingar till händelsen); Beroende; Urval. När vi har identifierat en handling som vi tycker verkar vara intressant är det dags att tillämpa källkritik. Det finns några enkla grunder som vi kan använda oss av. Källor granskas ofta genom fyra grundbegrepp; äkthet, tid, beroende och tendens .