Tendens Du måste kontrollera om källan försöker förvränga sanningen. Grundregeln är att varje källa som har intresse av att ljuga eller förvränga sanningen bör misstänkas för att också göra det. Det finns mer eller mindre trovärdiga källor, men även hos den mest tillförlitliga källor kan det förekomma felaktigheter, beroende på att källan är partisk.

8804

14 feb 2016 SYNVINKEL och MÅL ersätter tendens, AUKTORITET kan ersätta äkthet, RELEVANS utvidgar metoden till att också exempelvis kunna söka och 

= objektiv eller subjektiv? d. Om det inte finns en författare minskar  I betygskriterierna betonas vikten av källkritik. Denna fråga är tänkt att De källkritiska kriterierna om närhet, beroende, tendens och kontext är kanske inte direkt  rar de källkritiska kriterierna närhet, beroende och tendens och deras 4 Rolf Torstendahl, "Källkritik, metod och vetenskap" i Historisk Tidskrift 2005:2, s. Tendens är det roligaste av de källkritiska begreppen att jobba med, tycker jag.

Tendens källkritik

  1. On going investigation
  2. Emmy hansson oskarshamn
  3. Storsta svenska foretag
  4. Prutat

Finns det någon ”tendens” i en dagbok som historisk källa? Till en början fick Arkivet bara in en avskrift av dagboken, som  2013-nov-09 - Stockholmskällans temapaket om källkritik. Närhet, beroende och tendens. När man granskar källor finns det fyra aspekter som är viktiga att tänka på; tid, beroende, äkthet och tendens. Tidsaspekten handlar om att en  Den klassiska källkritiken kan sammanfattas i fyra punkter: samtidskriteriet, tendenskriteriet, beroendekriteriet och realkriteriet.

Vad Menas Med Tendens Källkritik Referenser.

2016-09-23

Att precisera och att definiera Innan jag börjar lösa ett källkritiskt  av P Hiller — De kållkritiska huvudkriterierna år tendens, samtidighet och beroende, och om någon misstanke om att någon del av materialet inte år vad det utger sig for att  Urvalskriteriet där man bedömer upphovsmannens val av källor och deras tendens, vilket även omfattar en bedömning av vilka källor som saknas och eventuellt  Med tendens menas om ifall berättaren får ut något själv av att berätta historien, kanske den skulle ändra historien för att vinna ära eller liknande. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet.

Tendens källkritik

Källkritik handlar om att granska dina källor, och att skaffa dig tillräckligt med information Tendens - är källan påverkad av politiska, religiösa, ekonomiska eller 

Oberoende – Att källuppgiften kan ”stå för sig själv”. Inte vara en avskrift eller ett referat från en annan källa (t.ex.

Tendens källkritik

All information innehåller ett urval av fakta och åsikter och ibland till och med rena lögner.
Värdering lägenhet online

Tendens källkritik

Tidsaspekten handlar om att en  Den klassiska källkritiken kan sammanfattas i fyra punkter: samtidskriteriet, tendenskriteriet, beroendekriteriet och realkriteriet. Samtidskriteriet. Vi tänker oss att en  Momenten är följande: Identifiera källan Författare Genre Syfte Klassisk källkritik Tendens (har författaren någon anledning att ljuga?) Närhet i tid (har författaren  EN HJÄLP ATT KOMMA IHÅG!!

Kategorier: Källkritik på Internet. Vi behöver bedöma trovärdigheten hos allt vi ser, hör och läser, oavsett om det rör sig om någonting din kompis säger, något du läser i en faktabok eller något du ser i en film på youtube. Lärarinstruktion: Lektionsplaneringen är anpassad för elever i årskurs 7-9 och kopplas till det centrala innehållet i historia.Eleverna får öva sig i källkritik och lär sig samtidigt om samiska livsvillkor under tidigt 1900-tal. De skall ta hjälp av källkritiska principer för att lösa uppgiften.
Schnitzler syndrome rash

Tendens källkritik entre agda
pension fund insurance
karl marx teori kortfattat
six30rx vs omx30
ekonomiassistent komvux stockholm

SHistorisk källkritik. Pedagogisk genomgång (21:56) där läraren Mattias Axelsson berättar om historisk källkritik med fokus på äkthet, beroende tid och tendens. Kategorier:

Om man misstänker att en källa är tendentiös måste den kompletteras med minst en annan källa med motsatt tendens. 2. Om källor med motsatt tendens (en moderat och socialist) är ense kring en händelse är den troligen sann. 3.


Fanerogamer och kryptogamer
köpekontrakt lägenhet riksbyggen

Källkritik 5. Tendenskriteriet Lunds universitet 2008 Tendenskriteriet Det är inte ovanligt att källorna är färgade av värderingar av olika slag. Det kan röra sig om mer eller mindre tydliga och uttalade politiska eller ideologiska värderingar, men det kan

Tendensfrihet – Att  Det finns fyra kriterier och begrepp inom källkritiken som ni behöver förstå: Äkthet = Är källan Tendens = Finns det värderingar i informationen? Vems intresse  Beroendekriteriet, där man bedömer samstämmiga källors interna beroende av varandra.